STT

Ngành

Tổng số

tín chỉ

Thời gian đào tạo

Học phí theo tín chỉ (1.000VNĐ)

Số tín chỉ/1 HK

1

Kiến trúc

174

5 năm

700

12-20

2

Quy hoạch vùng và đô thị

174

5 năm

700

12-20

3

Thiết kế nội thất

160

5 năm

700

12-16

4

Thiết kế đồ họa

163

5 năm

700

12-16

5

Kỹ thuật xây dựng 

165

4,5 năm

610

12-20

6

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

158

4,5 năm

610

12-20

7

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

158

4,5 năm

610

12-20

8

Quản lý Xây dựng

164

4,5 năm

610

12-20

9

Công nghệ thông tin

153

4,5 năm

610

12-18

10

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

154

4,5 năm

610

12-19

11

Kế toán

132

4 năm

560

16-18

12

Tài chính - Ngân hàng

132

4 năm

560

16-18

13

Quản trị kinh doanh

132

4 năm

560

12-20

14

Quản trị khách sạn

127

4 năm

610

12-15

15

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

132

4 năm

610

12-16

16

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

131

4 năm

610

12-16

17

Ngôn ngữ Anh

133

4 năm

560

12-21

18

Ngôn ngữ Trung Quốc

130

4 năm

560

12-20

 

 

 

   

Lưu ý: Đối với môn Giáo dục An ninh - Quốc phòng (áp dụng cho tất cả các ngành học sẽ có mức học phí là: 175.000vnđ

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Đăng ký xét tuyển học bạ
Đăng ký xét tuyển học bạ 0866254999 Chat Facebook