Media/31_TH1044/Images/baner-truong-dai-hoc-kien-truc-da-nang-0369d903b5-e-e.jpg

 

MÃ NGÀNH: 7580105

- Ngành Quy hoạch vùng và đô thị đào tạo các Kiến trúc sư Quy hoạch có trình độ chuyên môn giỏi và trách nhiệm cao phục vụ sự 

nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

- Có kiến thức chung về ngành Kiến trúc và chuyên sâu trong lĩnh vực Quy hoạch đô thị, Thiết kế đô thị, Quy hoạch vùng

- Kiến thức: có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về quy hoạch đô thị và các ngành có liên quan.

- Kỹ năng: có kỹ năng phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp quy hoạch để thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị thực tế.

Thái độ: nhận thức về tầm quan trọng của quy hoạch đô thị trong sự phát triển của một khu vực, một đô thị và đất nước

- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công tác tư vấn quy hoạch tại các công ty tư vấn của nhà nước và tư nhân, bao gồm lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; tham gia công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị tại các sở quy hoạch - kiến trúc thành phố, sở xây dựng hoặc phòng quản lý đô thị các quận, huyện, thị xã; làm việc tại các công ty kinh doanh nhà đất trong công tác thiết kế quy hoạch, triển khai các hồ sơ quy hoạch chi tiết cho các dự án đầu tư xây dựng.

- Ngoài ra, người học có thể tham gia công tác giảng dạy quy hoạch vùng và đô thị tại các trường đại học, hoặc nghiên cứu các chuyên ngành sâu của quy hoạch tại các viện, các phòng nghiên cứu thuộc các sở quy hoạch - kiến trúc, tài nguyên - môi trường... hoặc có thể tiếp tục chương trình đào tạo thạc sĩ quy hoạch vùng và đô thị tại các trường đào tạo trong nước và các trường ÐH nước ngoài

Media/31_TH1044/Images/202101/phuong-thuc-xet-tuyen-20210126091444-e.jpg

Môn xét tuyển:

- Vẽ Mỹ thuật, Toán, Lý (V00)

- Vẽ Mỹ thuật, Toán, Văn (V01)

- Vẽ Mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh (V02)

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01

Các môn học chuyên ngành tiêu biểu:

 - Cấu tạo kiến trúc

 - Vật lý kiến trúc

 - Lịch sử kiến trúc phương Đông, phương Tây, Việt Nam.

 - Kiến trúc dân dụng, kiến trúc công nghiệp.

 - Kết cấu công trình, kỹ thuật cơ điện.

 - Tin học ứng dụng: Auto CAD, 3Dmax, Photoshop, Revit.

 - Phương pháp sáng tác kiến trúc.

 - Các đồ án sáng tác công trình thực tế.

 

 

Những tố chất phù hợp với ngành:

 - Có năng kiếu vẽ và đam mê sáng tạo

 - Thích quan sát, tìm tòi, học hỏi và suy luận logic

 - Yêu thích nghệ thuật và có óc thẩm mỹ

 - Biết tính toán và phân tích đảm bảo an toàn, tiết kiệm trong thiết kế.

 

 
Hoàn tất tất cả các môn học trong toàn khóa học, sinh viên sẽ được nhận bằng Kiến trúc sư quy hoạch do trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây: http://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.html
Đăng ký xét tuyển học bạ
Đăng ký xét tuyển học bạ 0866254999 Chat Facebook