Media/31_TH1044/Images/202101/z2276806048394-e8e7820feb1861ab03f5557f96f68c11-20210114030232-e.jpg

I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

TT

NGÀNH & CHUYÊN NGÀNH

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

I

CÁC NGÀNH NĂNG KHIẾU, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ

  1

Kiến trúc

(Chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra Hoa Kỳ)

7580101

 

V00 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Lý)

V01 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Văn)

V02 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh)

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)
 

 

Quy hoạch vùng và đô thị

 - Quy hoạch vùng và Đô thị

 - Kiến trúc cảnh quan

7580105

2

 

3

  Thiết kế nội thất

7580108

4

Thiết kế đồ họa

7210403

V00 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Lý)

 

- Thiết kế đồ họa

V01 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Văn)

 

- Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện

V02 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh)

H00 (Vẽ mỹ thuật,  Bố cục màu, Văn )

5

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

6

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

7

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

7580210

8

Quản lý xây dựng

7580302

9

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

10

Công nghệ thông tin

7480201

II.

CÁC NGÀNH KINH TẾ, KINH DOANH

 

Kế toán

7340301

 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

11

 - Kế toán tổng hợp

 

 - Kế toán - Kiểm toán

12

Tài chính - Ngân hàng

7340201

 

 - Ngân hàng

 

 - Tài chính doanh nghiệp

13

Quản trị kinh doanh

7340101

 

 - Quản trị kinh doanh tổng hợp

14

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

15

Quản trị khách sạn

7810201

 16

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7510605

III

CÁC NGÀNH NGOẠI NGỮ

17

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh)
D15 (Văn, Địa, Tiếng Anh)

 

 - Tiếng Anh biên - phiên dịch

 

 - Tiếng Anh du lịch

18

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

 

 - Tiếng Trung Quốc biên - phiên dịch

 

II. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

1. PHƯƠNG THỨC 1 - XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

Căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nhà trường sẽ công bố điểm xét tuyển vào trường trên website

và thông tin đại chúng.

2. PHƯƠNG THỨC 2 - XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP GHI TRONG HỌC BẠ 

Cách 1: Xét theo điểm TB tất cả các môn của 5HK (Trừ HKII của lớp 12)
 Điều kiện xét tuyển: Điểm TB của tất cả các môn của 05 học kỳ ≥ 6.0.

Cách 2: Xét theo điểm trung bình cả năm học lớp 12

Điều kiện xét tuyển:  Điểm TB chung cả năm học ≥ 6.0 điểm.

Cách 3: Xét theo tổng điểm TB 3 môn của 2 HK lớp 12

Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển  ≥ 18 điểm.

Link đăng ký: http://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.html

Lưu ý:

1.  Đối với các tổ hợp có môn Vẽ mỹ thuật:

- Tổ hợp V00, V01, V02: Tổng điểm TB của 2 môn văn hóa ≥ 12

Tổ hợp H00: Điểm TB môn Văn ≥ 6.0

Điểm môn Vẽ mỹ thuật; Bố cục màu ≥ 4.0

2. Khi thí sinh sử dụng cách 1 hoặc cách 2 để xét tuyển vào các ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Quy hoạch vùng và Đô thị

Thí sinh có thể không cần điểm Vẽ mỹ thuật nếu điểm xét tuyển đạt mức điểm mà trường đặt ra.

Ví dụ: Năm 2020 Đối với ngành Kiến trúc và Thiết kế nội thất, khi thí sinh xét tuyển vào 2 ngành này theo

Cách 1 và Cách 2 và đạt mức điểm từ 7,3 trở lên thì không cần xét điểm Vẽ mỹ thuật, tuy nhiên nếu <7.3

thì bắt buộc phải có điểm VMT mới trúng tuyển. Cũng tương tự với Ngành Quy hoạch Vùng và Đô thị nếu

mức điểm đạt từ 6.5 điểm trở lên thì không xét đến điểm VMT và ngược lại.

3. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng nhận điểm thi Vẽ mỹ thuật từ các trường Đại học có tổ chức thi trên cả nước.

4. Riêng ngành Thiết kế đồ họa, Quản trị khách sạn, Quy hoạch vùng và Đô thị trường chỉ nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập ghi trong học bạ THPT.

Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến tại đây.

Media/31_TH1044/Images/202101/dang-ky-ngay-tai-day-20210128084734-e.png
 
III. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2020

+ Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020

https://tuyensinh.dau.edu.vn/thong-bao-diem-trung-tuyen-vao-truong-dai-hoc-kien-truc-da

-nang-bang-phuong-thuc-1-diem-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2020.html

+ Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong học bạ

https://tuyensinh.dau.edu.vn/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-diem-trung-tuyen-theo-phuong-

thuc-2-xet-tuyen-hoc-ba-thpt.html

IV. THỜI GIAN XÉT TUYỂN

4.1. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 01/03/2021 đến 30/09/2021

4.2. Đợt xét tuyển

Đợt 1: 01/03/2021 – 30/04/2021

Đợt 2: 01/05/2021 – 30/06/2021

Đợt 3:01/07/2021 – 31/08/2021

Đợt 4:01/09/2021 – 30/09/2021

V. HỌC BỔNG CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ 2021

 

LOẠI HỌC BỔNG

MỨC HỌC BỔNG

Đặc biệt xuất sắc

100% học phí học kỳ đầu tiên.

Được hỗ trợ sinh hoạt phí 6.000.000 đồng / học kỳ đầu tiên.

Xuất sắc

100% học phí học kỳ đầu tiên.

Được hỗ trợ sinh hoạt phí 4.000.000 đồng / học kỳ đầu tiên.

Toàn phần

100% học phí học kỳ đầu tiên, để duy trì mức học bổng sinh viên cần đạt được yêu cầu của Trường.

Bán phần

50% học phí học kỳ đầu tiên, để duy trì mức học bổng sinh viên cần đạt được yêu cầu của Trường.

Khuyến khích

25% học phí học kỳ đầu tiên, để duy trì mức học bổng sinh viên cần đạt được yêu cầu của Trường.

Tân sinh viên

10% học phí học kỳ đầu tiên, để duy trì mức học bổng sinh viên cần đạt được yêu cầu của Trường.


 

ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG

LOẠI HỌC BỔNG

Xét theo điểm thi THPT

(điểm)

Xét theo học bạ THPT

Xét theo

Tiêu chí 3

Xét theo Tiêu chí 1 hoặc 2

Tổ hợp xét tuyển không có

 Vẽ mỹ thuật

Tổ hợp xét tuyển có

 Vẽ mỹ thuật

Đặc biệt xuất sắc

TĐ ≥ 29

-

-

-

Xuất sắc

28 ≤ TĐ < 29

-

-

-

Toàn phần

26 ≤ TĐ < 28

TĐ ≥ 28

ĐXT ≥ 9.3

QĐ ≥ 28

Bán phần

24 ≤  TĐ < 26

26 ≤ TĐ < 28

8.7 ≤ ĐXT < 9.3

26 ≤ QĐ < 28 

Khuyến khích

21 ≤ TĐ < 24

24 ≤ TĐ < 26

8.0 ≤ ĐXT < 8.7

24 ≤ QĐ < 26 

Tân sinh viên

Số còn lại trúng tuyển

 

Ghi chú:

Tiêu chí 1: Xét theo điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)

Tiêu chí 2: Xét theo điểm TB cả năm lớp 12

Tiêu chí 3: Xét theo tổng điểm TB 3 môn của 2 HK lớp 12

Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển

ĐXT

Điểm xét tuyển (Là điểm TBCN lớp 12 hoặc Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII) lớp 12)

QĐ = ĐXTx2 + VMT

Điểm quy đổi đối với tổ hợp có môn Vẽ mỹ thuật

 

Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến tại đây.

Media/31_TH1044/Images/202101/dang-ky-ngay-tai-day-20210128084734-e.png
 
Để tìm hiểu thêm thông tin về các ngành đào tạo và nhận được giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến Tuyển sinh 2021 
Click link tại đây. 
Media/31_TH1044/Images/202102/unnamed-20210223092424-e.jpg

 

 

Đăng ký xét tuyển học bạ
Đăng ký xét tuyển học bạ 0866254999 Chat Facebook