I. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 2023

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (Mã trường KTD) công bố phương án tuyển sinh Đại học chính quy dự kiến năm 2023. Theo đó, Nhà trường dự kiến xét tuyển 2.900 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy cho 18 ngành đào tạo theo 04 phương thức xét tuyển bao gồm:

Bảng 1: Tên và mã phương thức xét tuyển

STT

Phương thức

Tên phương thức

Mã phương thức

1

Phương thức 1

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023

100

2

Phương thức 2

Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp & điểm thi năng khiếu

405

3

Phương thức 3

Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong học bạ

200

4

Phương thức 4

Kết hợp kết quả học tập cấp thpt & điểm thi năng khiếu

406

1.1. Phương thức 1,2: Thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để xét tuyển. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT về thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển, cách thức đăng ký. Thí sinh cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Nhà trường quy định. Đối với các tổ hợp có sử dụng điểm năng khiếu, thí sinh cần tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Mỹ thuật được tổ chức tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hoặc tại các trường Đại học có tổ chức thi trên cả nước.

Bảng 2: Tổ hợp và cách thức tính điểm theo kết quả thi tốt nghiệp 2023

Mã Phương thức

Phương thức xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Cách tính điểm

100

Xét kết quả thì tốt nghiệp THPT

A00, A01, B00, D01, D14, D15

ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 +  Điểm ƯT

405

Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp & điểm thi năng khiếu

V00, V01, V02, H00

ĐXT: Điểm xét tuyển

Điểm Môn 1, Môn 2, Môn 3: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của từng môn trong tổ hợp xét tuyển. Chi tiết tổ hợp xem tại Bảng 4.

Điểm ƯT (Điểm ưu tiên):  Điểm ưu tiên được xác định theo Khoản 4, Điều 7 của Thông tư 08/TT-BGDĐT. 

Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

Điểm ƯT = [(30 - Tổng điểm đạt được của thí sinh)/7.5] x Tổng điểm ưu tiên xác định thông thường.

Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếpNhư vậy, nếu thí sinh tham gia xét tuyển đại học từ năm thứ 3 trở đi sau khi tốt nghiệp THPT thì sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực.

1.2. Phương thức 3,4: Thí sinh sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ). Thí sinh cần có điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Nhà trường quy định. Cụ thể như sau:

Bảng 3: Tổ hợp và cách thức tính điểm theo kết quả học tập THPT

Mã Phương thức

Phương thức xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Cách tính điểm

200

Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong học bạ

5K2 , 122

ĐXT = Điểm TB x 3 + Điểm ƯT

A00, A01, B00, D01, D14, D15

ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 +  Điểm ƯT

406

Kết hợp kết quả học tập cấp THPT & điểm thi năng khiếu

5K1, 121

ĐXT = Điểm TB x 2 + Điểm NK + Điểm ƯT

V00, V01, V02, H00

ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 +  Điểm ƯT

ĐXT: Điểm xét tuyển

Điểm Môn 1, Môn 2, Môn 3: Điểm cả năm lớp 12 của từng môn trong tổ hợp xét tuyển

Điểm NK: Điểm thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật)

Điểm ƯT (Điểm ưu tiên):  Điểm ưu tiên được xác định theo Khoản 4, Điều 7 của Thông tư 08/TT-BGDĐT. 

Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

Điểm ƯT = [(30 - Tổng điểm đạt được của thí sinh)/7.5] x Tổng điểm ưu tiên xác định thông thường.

Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếpNhư vậy, nếu thí sinh tham gia xét tuyển đại học từ năm thứ 3 trở đi sau khi tốt nghiệp THPT thì sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực.

Điểm TB: Điểm trung tất cả các môn của 5HK (Tổ hợp 5K1, 5K2) hoặc Điểm Trung bình cả năm lớp 12 (Tổ hợp 121, 122) cụ thể như sau:

+ 5K1: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình tất cả các môn văn hóa của 5 Học kỳ (bao gồm HK1, HK2 lớp 10, HK1,HK2 lớp 11 và HK 1 lớp 12) kết hợp Điểm thi năng khiếu.

+ 5K2: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình tất cả các môn văn hóa của 5 Học kỳ (bao gồm HK1, HK2 lớp 10, HK1,HK2 lớp 11 và HK 1 lớp 12)

Điểm TB = (HK1 lớp 10 + HK2 lớp 10 + HK1 lớp 11 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12)/5

+ 121: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình cả năm lớp 12 kết hợp Điểm thi năng khiếu

+ 122: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình cả năm lớp 12

1.3. Điều kiện xét tuyển

+ Đối với phương thức 100 & 405 (Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT): Sau khi có kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nhà trường sẽ công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào. 

+ Đối với phương thức 200 & 406 (Sử dụng kết quả học tập THPT ghi trong học bạ hoặc Kết hợp kết quả học tập cấp THPT & điểm thi năng khiếu) : Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT >= 18 điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực, đối tượng). 

+ Đối với các tổ hợp có môn Vẽ mỹ thuật:

- Tổ hợp V00, V01, V02: Tổng điểm TB của 2 môn văn hóa ≥ 12.0

Tổ hợp H00: Điểm TB môn Văn ≥ 6.0

Điểm môn Vẽ mỹ thuật; Bố cục màu ≥ 4.0

Media/31_TH1044/Images/202101/dang-ky-ngay-tai-day-20210128084734-e.png

II.  DANH MỤC MÃ NGÀNH, TÊN NGÀNH, PHƯƠNG THỨC VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN 2023

Bảng 4: Danh mục Mã ngành, tên ngành, phương thức và tổ hợp xét tuyển

Media/31_TH1044/FolderFunc/202301/Images/bang-6a-20230110105102-e.jpg

Các thông tin cần thiết khác:

        1. Trường tổ chức xét tuyển các môn văn hóa; tổ chức thi môn Đánh giá năng lực mỹ thuật và xét tuyển theo kết quả thi môn Vẽ mỹ thuật (hoặc môn Hình họa, môn Bố cục màu ...) của thí sinh đã dự thi các môn này tại các trường đại học trên toàn quốc trong cùng năm tuyển sinh. Môn Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) phải đạt từ 4,0 điểm trở lên.

       2. Điểm trúng tuyển đối với mỗi ngành và mỗi phương thức xét tuyển được xác định căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành đào tạo dành cho mỗi phương thức.

       3. Đối với mỗi phương thức xét tuyển, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển của thí sinh, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển và thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển như nhau ở cuối danh sách, dẫn đến vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, thì Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh ĐKXT có điểm của môn sau đây trong tổ hợp môn xét tuyển cao hơn:

       - Môn Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) đối với các ngành năng khiếu;

       - Môn Toán đối với các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh doanh, quản lý, du lịch và các ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế nội thất (nếu thí sinh ĐKXT theo tổ hợp A01);

        - Môn Tiếng Anh đối với các ngành ngoại ngữ.

       Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu tuyển sinh, thì Trường ưu tiên thí sinh ĐKXT có nguyện vọng cao hơn.

III. QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Phương thức xét tuyển

Cách đăng ký xét tuyển

Thời gian

Phương thức 1

(Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023)

 - Đợt 1: Thí sinh ĐKXT trực tuyến theo quy định và kế hoạch chung trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT (bắt buộc). Thí sinh chọn căn cứ để xét tuyển bao gồm: Thứ tự nguyện vọng; Mã trường KTD – Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; Mã ngành học.

10/07/2023-30/07/2023

- Các đợt bổ sung (nếu có): Thí sinh ĐKXT trực tuyến theo đường dẫn  http://xettuyen.dau.edu.vn và gửi hồ sơ ĐKXT về Trường qua bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh (hoặc nộp trực tiếp tại Trường).  

Từ 07/09/2023

Phương thức 2

(Xét theo kết quả học tập

ở THPT)

- Xét tuyển sớm đợt 1: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại link http://xettuyen.dau.edu.vn

11/01/2023 -30/06/2023

- Đợt 1: Thí sinh ĐKXT trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ  GDĐT (bắt  buộc). Thí sinh chọn căn cứ để xét tuyển bao gồm: Thứ tự nguyện vọng; Mã trường KTD – Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; Mã ngành học.

10/07/2023 - 30/07/2023

- Các đợt bổ sung (nếu có): Thí sinh ĐKXT trực tuyến theo đường dẫn  http://xettuyen.dau.edu.vn và gửi hồ sơ ĐKXT về Trường qua bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh (hoặc nộp trực tiếp tại Trường).  

Từ 07/09/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin chi tiết về các mốc thời gian quan trọng trong năm tuyển sinh 2023 xem Tại đây

IV. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2022

Điểm trúng tuyển Đại học năm 2022 theo tất cả các phương thức vào Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng xem chi tiết Tại đây

V. HỌC BỔNG CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ 2023

4.1. Mức học bổng

Bảng 5: Các mức học bổng dành cho Tân sinh viên khóa 2023

STT

LOẠI HỌC BỔNG

MỨC HỌC BỔNG

1

Đặc biệt xuất sắc

100% học phí học kỳ đầu tiên.

Được hỗ trợ sinh hoạt phí 6.000.000 đồng / học kỳ đầu tiên.

2

Xuất sắc

100% học phí học kỳ đầu tiên.

Được hỗ trợ sinh hoạt phí 4.000.000 đồng / học kỳ đầu tiên.

3

Toàn phần

100% học phí học kỳ đầu tiên.

4

Bán phần

50% học phí học kỳ đầu tiên.

5

Khuyến khích

25% học phí học kỳ đầu tiên.

6

Tân sinh viên

10% học phí học kỳ đầu tiên.


   4.2. Điều kiện xét học bổng 

Bảng 6: Điều kiện xét  học bổng

ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG

STT

LOẠI HỌC BỔNG

Xét  kết quả thi tốt nghiệp THPT (Mã: 100)

Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) (Mã: 200)

Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển (Mã: 405)

Kết hợp kết quả  học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển (Mã: 406)

1

Đặc biệt xuất sắc

ĐXT ≥ 29

-

2

Xuất sắc

28 ≤ ĐXT < 29

-

3

Toàn phần

26 ≤ ĐXT < 28

ĐXT ≥ 28

4

Bán phần

24 ≤  ĐXT < 26

26 ≤ ĐXT < 28

5

Khuyến khích

21 ≤ ĐXT < 24

24 ≤ ĐXT < 26

6

Tân sinh viên

Số còn lại trúng tuyển

 Ghi chú: ĐXT: Điểm xét tuyển (Xem tại Bảng 2,3)

Media/31_TH1044/Images/202101/dang-ky-ngay-tai-day-20210128084734-e.png

Mọi thắc mắc quý phụ huynh và thí sinh có thể liên hệ qua các kênh thông tin sau:

1. Fanpage: https://www.facebook.com/DaihocKientrucDanang

2. Group TVTS 2023: https://www.facebook.com/groups/tuyensinh.dau

3. Group Zalo: https://zalo.me/g/tipaln062

4. Hotline: 0866.254.999 - 0816.988.288

Tin liên quan

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học năm 2024 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học năm 2024 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT

29/06/2024

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (mã trường KTD) chính thức công bố Điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển sớm Đại học chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ) năm 2024.

Đăng ký xét tuyển học bạ
Đăng ký xét tuyển học bạ 0866254999 Chat Facebook