Media/31_TH1044/FolderFunc/202307/Images/screenshot-1689990833-20230722085408-e.png


THÔNG BÁO

về mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học

 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

          Thực hiện hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2023. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của các ngành như sau.

 

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổng điểm 3 môn

của tổ hợp xét tuyển

 

1

7580101

Kiến trúc

14,0

(V00,V01,V02)

14,0

(A01)

2

7210403

Thiết kế đồ họa

16,0   

(V00, V01, V02, H00)

 

3

7580108

Thiết kế nội thất

14,0

(V00,V01,V02, A01)

14,0

(A01)

4

7480201

Công nghệ thông tin

16,0

(A00, A01, B00, D01)

5

7580201

Kỹ thuật xây dựng

14,0

(A00, A01, B00, D01)

6

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

8

7580302

Quản lý xây dựng

9

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

10

7340301

Kế toán

11

7340201

Tài chính-Ngân hàng

12

7340101

Quản trị kinh doanh

13

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

14

7510605

Logicstics và Quản lý chuỗi cung ứng

15

7810201

Quản trị khách sạn

16

7220201

Ngôn ngữ Anh

14,0

(D01, A01, D14, D15)

17

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

          Lưu ý: Thí sinh ĐKXT vào các ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất phải có điểm thi Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc Vẽ mỹ thuật) đạt từ 4,0 trở lên (trừ trường hợp ĐKXT theo tổ hợp A01)./.

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐT (để báo cáo);

- BGH (để chỉ đạo);

- Các phòng, khoa (để thực hiện);

- Đăng trên Trang tuyển sinh của  Trường;

- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(Đã ký)

 

Phạm Anh Tuấn

 

 

 

 

Đăng ký xét tuyển học bạ
Đăng ký xét tuyển học bạ 0866254999 Chat Facebook