THÔNG BÁO CẬP NHẬT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (học bạ) PHỤC VỤ CÔNG TÁC XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2022

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, trân trọng thông báo đến tất cả các THÍ SINH TỰ DO có đăng ký Nguyện vọng trên cổng tuyển sinh của Bộ GD&DT vào Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (mã trường KTD).

Đề nghị các em có tên trong danh sách (Xem danh sách), cần cập nhật điểm học tập trung THPT (học bạ) vào link dưới đây để phục vụ công tác xét tuyển Đại học năm 2022. 
1. Link tra cứu và cập nhật thông tin điểm học bạ THPT
https://hoidap.dau.edu.vn/nhapdiemhocba
2. Thời gian hoàn thành: Trước 17h ngày 01/09/2022.

Đăng ký xét tuyển học bạ
Đăng ký xét tuyển học bạ 0866254999 Chat Facebook