STT

Nội dung

Link

1

Lịch sinh hoạt công dân cho Tân sinh viên Khóa 2023

Tại đây

2

Kế hoạch học tập năm học 2023-2024 cho Khóa 2023.

Tại đây

3

Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin sinh viên

Tại đây

4

Hướng dẫn cài đặt App-Mobile sinh viên

Tại đây

5

Hướng dẫn phụ huynh tra cứu thông tin sinh viên

Tại đây

6

Hướng dẫn thanh toán học phí

Tại đây

7

Thông tin khác

 
Đăng ký xét tuyển học bạ
Đăng ký xét tuyển học bạ 0866254999 Chat Facebook