HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN XÉT TUYỂN

ĐẠI HỌC NĂM 2023

Bước 1: Thí sinh truy cập https://xettuyen.dau.edu.vn/dang-nhap-xem-ho-so-thi-sinh.html

Lưu ý: Thí sinh mất mã hồ sơ hoặc mật khẩu nhắn yêu cầu đến Zalo số điện thoại: 0866.254.999

Bước 2: Thí sinh chọn “Cập nhật hồ sơ”.

Media/31_TH1044/FolderFunc/202307/Images/1111-20230702030533-e.png

Bước 3: Thí sinh điều chỉnh thông tin xét tuyển và lưu lại hồ sơ sau khi điều chỉnh.

Media/31_TH1044/FolderFunc/202307/Images/2222-20230702030548-e.png

 

Đăng ký xét tuyển học bạ
Đăng ký xét tuyển học bạ 0866254999 Chat Facebook