STT Ngành đăng ký

Học phí

(ngàn đồng/tín chỉ)

1 Kiến trúc 700
2 Quy hoạch vùng và đô thị 650
3 Thiết kế đồ họa 650
4 Thiết kế nội thất 650
5 Kỹ thuật xây dựng 610
6 Quản lý xây dựng 610
7 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 610
8 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 610
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 610
10 Công nghệ thông tin 610
11 Kế toán 560
12 Tài chính - Ngân hàng 560
13 Quản trị kinh doanh 560
14 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 610
15 Ngôn ngữ Anh 560
16 Ngôn ngữ Trung Quốc 560

 

Đăng ký xét tuyển học bạ
Đăng ký xét tuyển học bạ 0866254999 Chat Facebook