Media/31_TH1044/FolderFunc/202203/Images/z3263119841728-19ef7ad56eb3987eb6597fe881f7bbfe-20220324080846-e.jpg

 

MÃ NGÀNH: 7340301

Kế toán là quá trình thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình thành tài sản (còn gọi là nguồn vốn) và sự vận động của tài sản dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Kế toán được vận dụng trong mọi loại hình doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp và nhiều tổ chức khác.

Đào tạo cử nhân ngành Kế toán, gồm hai chuyên ngành Kế toán tổng hợp và Kế toán kiểm toán:

-  Có kiến thức chuyên môn và năng lực hành nghề về kế toán, có khả năng phân tích đánh giá tình hình tài chính kinh tế của doanh nghiệp;

-  Có kiến thức cơ bản về kiểm toán, chủ yếu là kiểm toán tài chính, nắm được các yêu cầu của các chuẩn mực kiểm toán và yêu cầu về trách nhiệm nghề nghiệp kiểm toán;

-  Có các kiến thức kinh doanh cơ bản và các kiến thức về ngoại ngữ, công nghệ thông tin để phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán và kiểm toán có hiệu quả cao;

-  Có khả năng tự nghiên cứu, học hỏi và phương pháp làm việc khoa học để vận dụng tốt các kiến thức nền tảng đã được trang bị vào thực tiễn công tác kế toán và kiểm toán.

Cử nhân ngành Kế toán sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc như:

Nhân viên kế toán, hoặc kế toán tổng hợp, hoặc kế toán trưởng hoặc các chuyên viên kiểm soát nội bộ tại các đơn vị, các tổ chức kinh tế xã hội (doanh nghiệp, tổ chức tài chính, đơn vị hành chính sự nghiệp), hoặc cán bộ thuế trong các cơ quan thuế.

Trợ lý kiểm toán viên hoặc kiểm toán viên hành nghề tại các công ty kiểm toán;

Giám đốc tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các tổ chức tài chính, ngân hàng, tín dụng;

-  Giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp phù hợp với ngành đào tạo.

Thí sinh xem chi tiết về phương thức xét tuyển vào ngành Kế toán năm 2024: Tại đây
Media/31_TH1044/FolderFunc/202401/Images/kinh-te-ky-thuat-20240110094901-e.png
 
 
 Các môn học tiêu biểu

 - Nguyên lý kế toán

 - Kế toán tài chính doanh nghiệp

 - Kế toán quản trị

 - Kế toán hành chính sự nghiệp

 - Kế toán máy

 - Hệ thống thông tin kế toán

 - Kiểm toán căn bản

 - Kiểm toán tài chính

 - Kiểm toán hoạt động

 - Phân tích tài chính

 - Thuế và báo cáo thuế

 - Lập báo cáo tài chính.

 

Những tố chất phù hợp với ngành:

- Đức tính trung thực, cần cù, cẩn trọng, tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối;

- Khả năng tính toán tốt, tư duy logic;

- Biết quản lý thời gian, chịu được áp lực công việc;

- Thành thạo tin học văn phòng và ngoại ngữ.

Hoàn tất tất cả các môn học trong toàn khóa học, sinh viên sẽ được nhận bằng cử nhân Kế toán do trường ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây: https://xettuyen.dau.edu.vn
Media/31_TH1044/FolderFunc/202401/Images/ketoan-20240111033408-e.png

 

Đăng ký xét tuyển học bạ
Đăng ký xét tuyển học bạ 0866254999 Chat Facebook