💖 Hi đồng tuyn sinh Trường Đại hc Kiến trúc Đã Nng (mã trường KTD) đã chính thc công b đim chun trúng tuyn đại hc theo phương thc xét tuyn hc b mùa tuyn sinh 2021.

🌿 Chi tiết mc đim trúng tuyn ca 18 ngành đào to ti trường, mời các thí sinh xem ở hình dưới đây:

Media/31_TH1044/FolderFunc/202107/Images/diem-hoc-ba-thpt-20210727041704-e.jpg

 

🔔 Mọi thắc mắc Quý phụ huynh và thí sinh có thể tìm hiểu tại các kênh thông tin sau:

1. Website: https://tuyensinh.dau.edu.vn/

2. Group TVTS: https://www.facebook.com/groups/tuyensinh.dau

3. Hotline: 0866254999

Đăng ký xét tuyển học bạ
Đăng ký xét tuyển học bạ 0866254999 Chat Facebook