Media/31_TH1044/FolderFunc/202207/Images/danh-muc-nganh-ma-nganh-phuong-thuc-va-to-hop-xet-tuyen-20220719081727-e.jpg
Media/31_TH1044/FolderFunc/202207/Images/cach-tinh-diem-xet-tuyen-20220719030515-e.jpg

 

Tin liên quan

Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển Đại học 2022

Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển Đại học 2022

29/07/2022

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG CHÍNH THỨC CÔNG BỐ MỨC ĐIỂM NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2022.

Đăng ký xét tuyển học bạ
Đăng ký xét tuyển học bạ 0866254999 Chat Facebook