1. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠOMedia/31_TH1044/Images/eeba1a4d2083dddd8492.jpg

  2.  

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

  • PHƯƠNG THỨC 1 - XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2020

Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, nhà trường sẽ công bố trên website và thông tin đại chúng điểm xét tuyển vào trường.

  • PHƯƠNG THỨC 2 - XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ HỌC BẠ

✅ Cách 1: Theo Tổng TB điểm 3 môn cả năm lớp 12

👉 Điều kiện xét tuyển: Tổng TB điểm 3 môn của cả năm lớp 12 ≥ 18 điểm.

✅ Cách 2: Theo điểm trung bình cả năm học lớp 12

👉 Điều kiện xét tuyển: ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CẢ NĂM HỌC 12 ≥ 6.0 điểm.

✅ Cách 3: Xét theo tổng điểm TB 3 môn của 5HK (Trừ HKII của lớp 12)
👉 Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm TB 3 môn của 05 học kỳ trong tổ hợp xét tuyển ≥ 18.0.

✅ Cách 4: Xét theo tổng điểm TB tất cả các môn của 5HK (Trừ HKII của lớp 12)
👉 Điều kiện xét tuyển: Điểm TB của tất cả các môn của 05 học kỳ ≥ 6.0.

 Link đăng ký: http://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.html

Lưu ý:

                    Đối với nhóm ngành có môn Vẽ mỹ thuật:

- Tổ hợp V00, V01, V02: Tổng điểm TB của 2 môn văn hóa ≥ 12

Tổ hợp H00: Điểm TB môn Văn ≥ 6.0

Điểm môn Vẽ mỹ thuật; Bố cục màu ≥ 4.0

 Lưu ý:

+ Điểm trung bình 05 học kỳ của môn học (làm tròn đến 2 chữ số thập phân): 

ĐTB 5HK mh = (ĐTBmh HK1 + ĐTBmh HK2 + ĐTBmh HK3 + ĐTBmh HK4 + ĐTBmh HK5)/5 

+ Điểm xét tuyển 05 Học kỳ (ĐXT 5HK): là Tổng điểm trung bình 05 học kỳ của các môn theo Tổ hợp xét tuyển;

ĐXT 5HK = ĐTB 5HK mh1 + ĐTB 5HK mh2 + ĐTB 5HK mh3

 

Đăng ký xét tuyển học bạ
Đăng ký xét tuyển học bạ 0866254999 Chat Facebook