BẠN ĐANG GẶP CÁC VẤN ĐỀ VỀ:

  • Quên mật khẩu
  • Đăng ký email sai nên không nhận được mail
  • Đăng ký trùng số CMND

Đọc ngay hướng dẫn dưới đây mà DAU cung cấp, để kịp thời khắc phục bạn nha:

CHỨC NĂNG “LẤY LẠI MẬT KHẨU”

Bước 1: Thí sinh vào link Tra cứu hồ sơ: Click Tại đây

Media/31_TH1044/Images/202104/1-20210428090919-e.png

Chức năng “Lấy lại mật khẩu”

Bước 2: Click “Quên mật khẩu”

Bước 3: Thí sinh nhập các thông tin cá nhân.

Thông tin Họ và Tên, Số CMND, Ngày sinh là bắt buộc nhập.

Bước 4: Click “Cấp lại mật khẩu”

Media/31_TH1044/Images/202104/2-20210428091119-e.png

Nơi nhập thông tin cá nhân thí sinh 

Sau khi nhập thông tin, hệ thống sẽ reset password toàn bộ hồ sơ có những thông tin trên về 1111

Media/31_TH1044/Images/202104/3-20210428091240-e.png

Thông báo cập nhật mật khẩu thành công

Lưu ý: Sau khi đã được cấp lại mật khẩu, thí sinh có nhiệm vụ tự đổi lại mật khẩu của tài khoản.

Đăng ký xét tuyển học bạ
Đăng ký xét tuyển học bạ 0866254999 Chat Facebook