1. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
TT NGÀNH & CHUYÊN NGÀNH MÃ NGHÀNH TỔ HỢP XÉT TUYỂN
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
I KHỐI NGÀNH NĂNG KHIẾU, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ
  1 Kiến trúc 7580101  
(Chất lượng cao theo chuẩn đầu ra Hoa Kỳ)  
  V00 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Lý)
  Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 V01 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Văn)
2  - Quy hoạch vùng và đô thị V02 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh)
   - Kiến trúc cảnh quan A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)
3 Thiết kế đồ họa 7210403 V00 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Lý)
 - Thiết kế đồ họa V01 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Văn)
 - Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện V02 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh)
  H00 (Vẽ mỹ thuật,  Bố cục màu, Văn )
4 Thiết kế nội thất 7580108 V00 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Lý)
V01 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Văn)
V02 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh)
A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)
5 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00 (Toán, Lý, Hóa)
6 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)
7 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 B00 (Toán, Hóa, Sinh)
8 Quản lý xây dựng 7580302 D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301  
10 Công nghệ thông tin 7480201  
II. KHỐI NGÀNH KINH TẾ - KINH DOANH
  Kế toán 7340301  
11  - Kế toán tổng hợp A00 (Toán, Lý, Hóa)
   - Kế toán - Kiểm toán A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)
12 Tài chính - Ngân hàng 7340201 B00 (Toán, Hóa, Sinh)
   - Ngân hàng D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)
   - Tài chính doanh nghiệp  
13 Quản trị kinh doanh 7340101  
   - Quản trị kinh doanh tổng hợp  
14 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103  
III KHỐI NGÀNH NGÔN NGỮ
15 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)
   - Tiếng Anh biên - phiên dịch A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)
   - Tiếng Anh du lịch D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh)
16 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D15 (Văn, Địa, Tiếng Anh)
   - Tiếng Trung Quốc biên - Phiên dịch  

 

 

  1. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
  • PHƯƠNG THỨC 1 - XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2020

Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, nhà trường sẽ công bố trên website và thông tin đại chúng điểm xét tuyển vào trường.

  • PHƯƠNG THỨC 2 - XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ HỌC BẠ

+ Cách 1: Xét theo tổng điểm TB 3 môn của 5HK (Trừ HKII của lớp 12)

Điều kiện xét tuyển:  Tổng điểm TB 3 môn của 05 học kỳ trong tổ hợp xét tuyển ≥ 18.0.

           + Cách 2: Theo tổng TB điểm 3 môn của 2 HK lớp 12

            Điều kiện xét tuyển: Tổng TB điểm 3 môn của 2 HK lớp 12 ≥ 18 điểm.

           + Cách 3: Theo điểm trung bình cả năm học lớp 12

            Điều kiện xét tuyển:  ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CẢ NĂM HỌC 12 ≥ 6.0 điểm.

               Link đăng ký: http://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.html

Lưu ý:

                    Đối với nhóm ngành có môn Vẽ mỹ thuật:

- Tổ hợp V00, V01, V02: Tổng điểm TB của 2 môn văn hóa ≥ 12

Tổ hợp H00: Điểm TB môn Văn ≥ 6.0

Điểm môn Vẽ mỹ thuật; Bố cục màu ≥ 4.0

 Lưu ý:

+ Điểm trung bình 05 học kỳ của môn học (làm tròn đến 2 chữ số thập phân): 

ĐTB 5HK mh = (ĐTBmh HK1 + ĐTBmh HK2 + ĐTBmh HK3 + ĐTBmh HK4 + ĐTBmh HK5)/5 

+ Điểm xét tuyển 05 Học kỳ (ĐXT 5HK): là Tổng điểm trung bình 05 học kỳ của các môn theo Tổ hợp xét tuyển;

ĐXT 5HK = ĐTB 5HK mh1 + ĐTB 5HK mh2 + ĐTB 5HK mh3

 

Đăng ký trực tuyến ngay
Đăng ký trực tuyến ngay 0944850888 Chat Facebook