1. CÁC MỨC HỌC BỔNG

LOẠI HỌC BỔNG

MỨC HỌC BỔNG

Đặc biệt xuất sắc

100% học phí học kỳ đầu tiên.

Được hỗ trợ sinh hoạt phí 6.000.000 đồng / học kỳ đầu tiên.

Xuất sắc

100% học phí học kỳ đầu tiên.

Được hỗ trợ sinh hoạt phí 4.000.000 đồng / học kỳ đầu tiên.

Toàn phần

100% học phí học kỳ đầu tiên.

Bán phần

50% học phí học kỳ đầu tiên.

Khuyến khích

25% học phí học kỳ đầu tiên.

Tân sinh viên

10% học phí học kỳ đầu tiên.

 

2. ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG 

ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG

LOẠI HỌC BỔNG

Xét theo điểm thi THPT

Xét theo học bạ THPT

(điểm)

Xét theo
Tiêu chí 1 hoặc 2

Xét theo
Tiêu chí 3 

Đặc biệt xuất sắc

TĐ ≥ 29

-

-

Xuất sắc

28 ≤ TĐ < 29

-

-

Toàn phần

26 ≤ TĐ < 28

ĐXT ≥ 9.3

TĐ ≥ 28

Bán phần

24 ≤  TĐ < 26

8.7 ≤ ĐXT < 9.3

26 ≤ TĐ < 28

Khuyến khích

21 ≤ TĐ < 24

8.0 ≤ ĐXT < 8.7

24 ≤ TĐ < 26

Tân sinh viên

Số còn lại trúng tuyển

Ghi chú:

TĐ: Tổng điểm xét tuyển 3 môn trong tổ hợp xét tuyển

ĐXT: Điểm xét tuyển (Là điểm Trung bình cả năm (TBCN) lớp 12 hoặc Điểm Trung bình (TB) tất cả các môn của 5HK (trừ HKII) lớp 12)

Tiêu chí 1: Xét theo điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)

Tiêu chí 2: Xét theo điểm TB cả năm lớp 12

Tiêu chí 3: Xét theo tổng điểm TB 3 môn của 2 HK lớp 12

3. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Để đủ điều kiện nhận học bổng “Chắp cánh ước mơ 2022” thí sinh cần đăng ký xét tuyển và trúng tuyển vào Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng theo 1 trong 2 phương thức xét tuyển sau đây:

1. PHƯƠNG THỨC 1 - XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT 2022

Sinh viên điền Mã trường KTD vào hồ sơ đăng ký tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nhà trường sẽ công bố điểm xét tuyển và kết quả trúng tuyển đến thí sinh.

2. PHƯƠNG THỨC 2 - XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP GHI TRONG HỌC BẠ 

Cách 1: Xét theo điểm TB tất cả các môn của 5HK (Trừ HKII của lớp 12)
 Điều kiện xét tuyển: Điểm TB của tất cả các môn của 05 học kỳ ≥ 6.0

Cách 2: Xét theo điểm trung bình cả năm học lớp 12

Điều kiện xét tuyển:  Điểm TB chung cả năm học ≥ 6.0 

Cách 3: Xét theo tổng điểm TB 3 môn của 2 HK lớp 12

Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển  ≥ 18.0 

Link đăng ký: http://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.html

 

 

Đăng ký xét tuyển học bạ
Đăng ký xét tuyển học bạ 0866254999 Chat Facebook