1. Các mức học bổng

LOẠI HỌC BỔNG

MỨC HỌC BỔNG

Đặc biệt xuất sắc

  • 100% học phí học kỳ đầu tiên.
  • Được hỗ trợ sinh hoạt phí 6.000.000 đồng / học kỳ đầu tiên.

Xuất sắc

  • 100% học phí học kỳ đầu tiên.
  • Được hỗ trợ sinh hoạt phí 4.000.000 đồng / học kỳ đầu tiên.

Toàn phần

  • 100% học phí học kỳ đầu tiên.

Bán phần

  • 50% học phí học kỳ đầu tiên.

Khuyến khích

  • 25% học phí học kỳ đầu tiên.

Tân sinh viên

  • 10% học phí học kỳ đầu tiên.

 

2. Điều kiện xét học bổng 

ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG
LOẠI HỌC BỔNG Xét theo điểm thi THPT Xét theo học bạ THPT
(điểm) Xét theo
Tiêu chí 1 hoặc 2
Xét theo
Tiêu chí 3 
Đặc biệt xuất sắc TĐ ≥ 29 - -
Xuất sắc 28 ≤ TĐ < 29 - -
Toàn phần 26 ≤ TĐ < 28 ĐXT ≥ 9.3 TĐ ≥ 28
Bán phần 24 ≤  TĐ < 26 8.7 ≤ ĐXT < 9.3 26 ≤ TĐ < 28
Khuyến khích 21 ≤ TĐ < 24 8.0 ≤ ĐXT < 8.7 24 ≤ TĐ < 26
Tân sinh viên Số còn lại trúng tuyển

 

Ghi chú:

Tiêu chí 1: Xét theo điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)

Tiêu chí 2: Xét theo điểm TB cả năm lớp 12

Tiêu chí 3: Xét theo tổng điểm TB 3 môn của 2 HK lớp 12

 

Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển

ĐXT

Điểm xét tuyển (Là điểm TBCN lớp 12 hoặc Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII) lớp 12)

Đăng ký xét tuyển học bạ
Đăng ký xét tuyển học bạ 0866254999 Chat Facebook