LOẠI HỌC BỔNG

MỨC HỌC BỔNG

Đặc biệt xuất sắc

  • - 100% học phí năm học đầu tiên;
  • - Được hỗ trợ sinh hoạt phí 6.000.000 đồng / học kỳ đầu tiên.

Xuất sắc

  • - 100% học phí năm học đầu tiên;
  • - Được hỗ trợ sinh hoạt phí 4.000.000 đồng / học kỳ đầu tiên.

Toàn phần

  • 100% học phí học kỳ đầu tiên.

Bán phần

  • 50% học phí học kỳ đầu tiên.

Khuyến khích

  • 25% học phí học kỳ đầu tiên.

Tân sinh viên

  • 10% học phí học kỳ đầu tiên.

Lưu ý:

  • Để duy trì mức học bổng hàng năm theo quy định của trường, sinh viên cần đạt được yêu cầu của trường ở các học kỳ tiếp theo.

 

 

ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG

LOẠI HỌC BỔNG

Xét theo điểm thi THPT

(điểm)

Xét theo học bạ THPT

Xét theo

Tiêu chí 1 hoặc 2

Xét theo Tiêu chí 3 hoặc 4

Tổ hợp xét tuyển KHÔNG CÓ

Vẽ mỹ thuật

Tổ hợp xét tuyển CÓ

Vẽ mỹ thuật

Đặc biệt xuất sắc

TĐ ≥ 29

-

-

-

Xuất sắc

28 ≤ TĐ < 29

-

-

-

Toàn phần

26 ≤ TĐ < 28

TĐ ≥ 28

ĐXT ≥ 9.3

QĐ ≥ 28

Bán phần

24 ≤  TĐ < 26

26 ≤ TĐ < 28

8.7 ≤ ĐXT < 9.3

26 ≤ QĐ < 28 

Khuyến khích

21 ≤ TĐ < 24

24 ≤ TĐ < 26

8.0 ≤ ĐXT < 8.7

24 ≤ QĐ < 26 

Tân sinh viên

Số còn lại trúng tuyển

 

Ghi chú:

Tiêu chí 1: Xét theo tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12

Tiêu chí 2: Xét theo tổng điểm TB 3 môn của của 5HK (trừ HKII lớp 12)

Tiêu chí 3: Xét theo điểm TBCN lớp 12

Tiêu chí 4: Xét theo điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)

 

Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển

ĐXT

Điểm xét tuyển (Là điểm TBCN lớp 12 hoặc Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12))

QĐ = ĐXTx2 + VMT

Điểm quy đổi đối với tổ hợp có môn Vẽ mỹ thuật

 

 

Đăng ký trực tuyến ngay
Đăng ký trực tuyến ngay 0866254999 Chat Facebook