Hệ thống tra cứu xét tuyển đại học (theo kết quả thi THPT) sẽ hoạt động bắt đầu từ ngày 05/07/2017.