Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc :

          1. TS. Lê Công Toàn, Phó Hiệu trưởng       : 0905118893

          2, TS. Phùng Xuân Thọ, TP đào tạo             : 0914113222        

Số điện thoại (cố định/di động) : 0236.2210031 - 2210032 – 2247176/ 0905118893 -0914113222

Fax : ………………

Email: Infor@dau.edu.vn

Địa chỉ website : www.tuyensinh.dau.edu.vn