Thông báo kế hoạch tiếp nhận sinh viên liên thông trúng tuyển nhập học và lễ khai giảng các lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học khóa 2016

 THÔNG BÁO

V/V TIẾP NHẬN SINH VIÊN NHẬP HỌC VÀ LỄ KHAI GIẢNG
CÁC LỚP LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 2016
      
       Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch tiếp nhận sinh viên liên thông trúng tuyển nhập học và Lễ khai giảng các lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học khóa 2016 như sau.
 
I. Tiếp nhận sinh viên nhập học
      1. Thời gian: 8h00 ÷ 10h30 Thứ Sáu ngày 12/8/2016
      2. Nội dung:
- Sinh viên nhận Giấy báo nhập học tại Phòng Đào tạo (nếu chưa nhận).
- Sinh viên nộp học phí tại Phòng Tài chính-Kế toán.
       Học phí học kỳ 1 (tạm thu):
       + Các ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: 6.000.000 đồng;
       + Các ngành: Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Quản trị kinh doanh: 5.750.000 đồng.
- Sinh viên nộp Giấy báo nhập học và các giấy tờ bổ sung tại Phòng Công tác sinh viên.
 
II. Lễ khai giảng
      1. Thời gian: 14h00 ÷ 16h00 Thứ Sáu ngày 12/8/2016
      2. Địa điểm: Phòng 204, Trường ĐHKT Đà Nẵng
      3. Thành phần: Ban Giám hiệu; lãnh đạo khoa và trưởng các bộ môn quản lý ngành đào tạo liên thông của các khoa: Xây dựng, Cầu-Đường, Kinh tế; lãnh đạo các phòng: Đào tạo, Công tác sinh viên, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục, Tổng hợp; giảng viên chủ nhiệm và toàn thể sinh viên liên thông khóa 2016
      4. Nội dung:
- Hiệu trưởng phát biểu khai giảng khóa học.
- Phòng Đào tạo công bố Quyết định trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh liên thông khóa 2016, báo cáo về phương thức tổ chức đào tạo và quy chế đào tạo.
- Phòng Công tác sinh viên báo cáo về công tác sinh viên đối với các lớp liên thông.
- Lãnh đạo các khoa Xây dựng, Cầu-Đường, Kinh tế và trưởng các bộ môn quản lý ngành đào tạo liên thông gặp mặt và làm việc với sinh viên liên thông thuộc khoa và bộ môn.
 
      5. Công tác trang trí Lễ:
      Phòng Tổng hợp có trách nhiệm trang trí Lễ: phông, hệ thống tăng âm, lọ hoa ...
Căn cứ kế hoạch và nội dung đã nêu trong Thông báo này, Ban Giám hiệu yêu cầu các phòng, các khoa và các bộ môn có liên quan triển khai thực hiện.
 
                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                                            (Đã ký)
 
                                                                                       GS.TS. Nguyễn Tấn Quý