Thông báo về việc không tuyển sinh lần 2, năm 2017

        Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã ra Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học và Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học lần 2, năm 2017.

        Đến nay đã hết thời hạn đăng ký xét tuyển và đăng ký dự thi, nhưng số lượng thí sinh đăng ký quá ít, nên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng không tổ chức tuyển sinh lần 2, năm 2017.

        Trân trọng thông báo cho các đơn vị liên quan và thí sinh được biết.