ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG (KTD)

THÔNG BÁO

 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017 

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

PHƯƠNG THỨC 1
(theo kết quả thi THPT quốc gia)

Đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

PHƯƠNG THỨC 2
(theo học bạ THPT)

Chưa bao gồm điểm ưu tiên khu vực,

đối tượng

1. Kiến trúc

52580102

19,0

21,0

2. Quy hoạch Vùng và Đô thị

52580105

16,0

21,0

3. Thiết kế Đồ họa

52210403

18,0

21,0

(đối với tổ hợp 1,2,3)

19,5

(đối với tổ hợp 4)

4. Thiết kế Nội thất

52210405

18,5

5. Kỹ thuật Công trình Xây dựng

52580201

15,5

 

18,0

 

6. Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

52580205

7. Kỹ thuật Xây dựng

52580208

8. Quản lý Xây dựng

52580302

9. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

52510301

10. Công nghệ thông tin

52480201

11. Kế toán

52340301

12.  Tài chính – Ngân hàng

52340201

13.  Quản trị Kinh doanh

52340101

14.  Ngôn ngữ Anh

52220201

15. Ngôn ngữ Trung Quốc

52220204
Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

(Đã ký)

 

GS.TS. Nguyễn Tấn Quý