TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

(Mã trường:  KTD)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ TỔ
HỢP

 

 

 

 

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

 

MÃ NGÀNH

 

TÊN NGÀNH

Khối ngành năng khiếu

 

 

52580102

Kiến trúc

V00

V01

V02

V03

Vẽ Mỹ thuật, Toán, Lý

Vẽ Mỹ thuật, Toán, Văn

Vẽ Mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh

Vẽ Mỹ thuật, Toán, Hóa

52580105

Quy hoạch vùng và đô thị:

- Quy hoạch vùng và đô thị

- Thiết kế kiến trúc cảnh quan

52210403

 

 

Thiết kế đồ họa:

- Thiết kế đồ họa

- Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện

V00

V01

V02

H00

Vẽ Mỹ thuật, Toán, Lý

Vẽ Mỹ thuật, Toán, Văn

Vẽ Mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh

Vẽ Mỹ thuật, Văn, Bố cục màu

52210405

Thiết kế nội thất

Khối ngành Kỹ thuật và Công nghệ

 

 

52580201

Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

 

 

 

 

 

 

 

 

A00

A01

B00

D01

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Văn, Tiếng Anh           

52580205

 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Cầu-Đường)

52580208

Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng)

52580302

Quản lý xây dựng

52510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

52480201

Công nghệ thông tin

Khối ngành Kinh tế

52340301

 

 

Kế toán:

- Kế toán tổng hợp

- Kế toán-Kiểm toán

52340201

 

 

Tài chính – Ngân hàng:

- Ngân hàng

- Tài chính doanh nghiệp

52340101

Quản trị kinh doanh:

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

- Quản trị kinh doanh du lịch

Khối ngành ngoại ngữ

 

 

52220201

 

 

Ngôn ngữ Anh:

- Tiếng Anh biên-phiên dịch

- Tiếng Anh du lịch

 

D01

A01

D14

D15

 

Toán, Văn, Tiếng Anh

Toán, Lý, Tiếng Anh

Văn, Sử, Tiếng Anh

Văn, Địa, Tiếng Anh

52220204

Ngôn ngữ Trung Quốc:

- Tiếng Trung Quốc biên-phiên dịch