Thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh môn Vẽ mỹ thuật năm 2017