Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Tuyển sinh 2017
 
TRANG TUYỂN SINH 2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
Skip Navigation LinksTrang chủ > Ngành tuyển sinh > Khối ngành Ngoại ngữ > Ngành Ngôn ngữ Anh

Thời gian đào tạo: 3,5 năm.   

Đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh có kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, về văn hóa, xã hội và văn học Anh, Mỹ; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường; có trình độ nghiệp vụ để công tác có hiệu quả trong các lĩnhvực sử dụng tiếng Anh, như: giảng dạy, biên-phiên dịch và các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh, du lịch, văn hóa, xã hội ... Sinh viên tốt nghiệp có thể học lên bậc sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.

Khối ngành Ngoại ngữ



Bản quyền © 2017 thuộc Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.