Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Tuyển sinh 2017
 
TRANG TUYỂN SINH 2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
Skip Navigation LinksTrang chủ > Ngành tuyển sinh > Khối ngành Kinh tế > Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời gian đào tạo: 3,5 năm

Đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh có kiến thức về kinh tế-xã hội, có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực quản trị kinh doanh; có khả năng quản trị doanh nghiệp, hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh ...; có thể làm việc trong các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Sinh viên tốt nghiệp có thể học lên bậc sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.Bản quyền © 2017 thuộc Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.