Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Tuyển sinh 2017
 
TRANG TUYỂN SINH 2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
Skip Navigation LinksTrang chủ > Ngành tuyển sinh > Khối ngành Kinh tế > Ngành Tài chính - Ngân hàng

Thời gian đào tạo: 3,5 năm

Đào tạo cử nhân tài chính-ngân hàng có kiến thức về kinh tế-xã hội, có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính-ngân hàng; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách, giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, thị trường chứng khoán, thuế và bảo hiểm; đồng thời có kién thức chuyên sâu về nghiệp vụ ngân hàng thương mại, thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế, thẩm định tín dụng ... Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các ngân hàng thương mại, các loại hình ngân hàng khác và các định chế tài chính trung gian. Sinh viên tốt nghiệp có thể học lên bậc sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.Bản quyền © 2017 thuộc Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.