Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Tuyển sinh 2017
 
TRANG TUYỂN SINH 2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
Skip Navigation LinksTrang chủ > Ngành tuyển sinh > Khối ngành Kinh tế > Ngành Kế toán

Thời gian đào tạo: 3,5 năm

Đào tạo cử nhân kế toán có kiến thức về kinh tế-xã hội, có kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ kế toán-kiểm toán, kế toán tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh. Cử nhân kế toán có khả năng đảm nhiệm vai trò kế toán, quản lý tài chính, kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính trong tất cả các cơ quan, doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có thể học lên bậc sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.Bản quyền © 2017 thuộc Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.