Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Tuyển sinh 2017
 
TRANG TUYỂN SINH 2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
Skip Navigation LinksTrang chủ > Ngành tuyển sinh > Khối ngành Kỹ thuật và Công nghệ > Ngành Quản lý Xây dựng

Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

Trong 3 năm đầu, sinh viên được đào tạo theo chương trình đào tạo của các ngành xây dựng, thời gian còn lại được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực quản lý xây dựng, quản lý các dự án đầu tư và kinh tế xây dựng. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các ban quản lý, các công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu, đường ... Sinh viên tốt nghiệp có thể học lên bậc sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.Bản quyền © 2017 thuộc Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.