BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
(THEO KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT)
Thông tin thí sinh:
Họ và tên *    Giới tính *
Ngày sinh *   (Ví dụ: 07/09/1994)    Số CMND *
Tỉnh/Thành phố *
Trường THPT *
Khu vực ưu tiên *    Đối tượng       
Địa chỉ liên hệ *
Điện thoại *
Email *  
Nguyện vọng đăng ký xét tuyển:
Chọn ngành đăng ký, tổ hợp xét tuyển và kết quả môn văn hóa lớp 12 (ghi trong học bạ) & điểm thi môn năng khiếu chưa nhân hệ số (nếu có):
Nguyện vọngNgànhTổ hợp mônMôn 1Môn 2Môn 3Cập nhật
Chưa có dữ liệu đăng ký
1
Xác nhận đăng ký:
Mật khẩu (dùng để thay đổi thông tin đăng ký khi cần thiết) *   
Mã xác nhận *
Captcha